Khánh Đài Loan Hai Màu (Hai Kích Thước)

360,000₫

Mô tả

Khánh đài loan cao cấp màu bạc và vàng đồng với hai kích cỡ.

Bình luận

Sản phẩm khác