Chuông Nepal 5 Kích Thước Kèm Dùi (3 inch - 6 inch)

625,000₫

Mô tả

Chuông Nepal chất lượng cao kèm dùi với năm kích thước: 3 inch, 3.5 inch, 4 inch, 5 inch và 6 inch.

Bình luận

Sản phẩm khác