Giới thiệu

Hoa Thiên sinh ra như một duyên lành mong được kết thêm một sợi tâm cho người hữu duyên đến với chánh đạo từ bi!